DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2008.GADA DECEMBRIS

Decembris.

– Atļaut SIA „PLAZMA STUDIO” veikt degvielas uzpildes stacijas būvniecību „Naftas bāze” Dvietes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „Artavas TTP” veikt ēdināšanas bloka celtniecību lauku mājās „Saliņas” Eglaines pagastā un jaunatnes tūrisma mītnes rekonstrukcija lauku mājās „Dzintari”, Pilskalnes pagastā Daugavpils rajonā
– Atļaut Kalkūnes pagasta padomei veikt Kalkūnes pagasta Ķieģeļu ielas ūdensvada rekonstrukciju Ķieģeļu ielā, c.Kalkūni, Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „Gančevski” veikt izziņas takas ierīkošanu „Gančevski” Līksnas pagastā, Daugavpils raj.
– Atļaut J.Pašķevičam veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Tūjas” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut B.Murevičam veikt vēja ģeneratora uzstādīšanu „Prestižs” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut A.Podobedai veikt dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecību „Āres”, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut A.Podobedai veikt ūdensapgādes pieslēgumu Parka ielā 3, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „Bio Enerģija” veikt biokooģenerācijas elektrostacijas būvniecību „Katli” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut J.Pilacim veikt atpūtas namiņa būvniecību „Vizbulītes” Sventes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „GABOTEH” veikt noliktavas, malkas šķūņa, žoga un garāžas būvniecību Tirgus laukums 15, Subate, Daugavpils rajonā