DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2008.GADA FEBRUĀRĪ

Februāris.

– Atļaut V.Paškevičam veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Pļaviņas”, Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut G.Starovoitovam veikt jaunas dzīvojamās mājas, garāžas, pirts, lapenes, pagraba, šķūņa un vasaras virtuves būvniecību „Ventas”, Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Gudam veikt dzīvojamās mājas, pagraba, garāžas, pirts, šķūņa būvniecību, elektroapgādi „Jāņkalns”, Dubnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Punculim veikt šķūņa un pirts būvniecību„Daugava, 388” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Kampānei veikt dārza mājiņas rekonstrukciju„5”, d/k „Mičurinietis” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Jefimovam veikt dzīvojamās mājas elektroapgādi „Peļušina-4” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut R.Jankovskai veikt dzīvojamās mājas, šķūņa, pirts, garāžas, žoga būvniecību, elektroapgādi un nobrauktuves izbūvi, dīķa ierīkošanu„Priežkalni” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut D.Grīnfeldei veikt vienģimeņu/divģimeņu savrupmāju apbūvi „Gabriela” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Gaiļevskai veikt ģimenes dzīvojamās mājas rekonstrukciju, garāžas, siltumnīcas, lapenes, pirts, malkas šķūņa, darbnīcas būvniecību „Gundegas-4” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Dzjubam veikt ģimenes dzīvojamās mājas rekonstrukciju, garāžas būvniecību „Aleksejevka” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Z/s „Sēlija” veikt augļu taras un tehnikas novietnes ar personāla atpūtas telpām būvniecību „Sēlija” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Z/s „Sēlija” veikt augļu pirmapstrādes būves būvniecību „Sēlija” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Bogdanovičam veikt dzīvojamās mājas, garāžas un pirts būvniecību „Krinica 2” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Kudiņam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju Jaunatnes iela 27, Līksnas c., Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Sarkanei veikt dzīvojamās mājas būvniecību un elektroapgādi „Sudmalas ” Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Svētiņam veikt dzīvojamās mājas, pirts, vasaras virtuves, darbnīcas, malkas nojum4es un pagraba būvniecību, dīķa ierīkošanu „Kneikas” Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „STANEKS” veikt kafejnīcas rekonstrukciju (2.kārtās) 1.ēdamzāles rekonstrukcija, 2. virtuves paplašināšana un aprīkojuma uzstādīšana ēdiena kvalitātes uzlabošanai„Gančevski” Līksnas pagastā, Daugavpils raj.

– Atļaut SIA „STANEKS” veikt tūrisma un atpūtas kompleksa būvniecību (3.kārtās) 1.konferenču zāle, 2.atpūtas centrs, viesu nams „Gančevski” Līksnas pagastā, Daugavpils raj.

– Atļaut A.Jegorovam veikt pirts būvniecību „Spārīte 177” Maļinovas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut N.Ivļevam veikt dzīvojamās mājas, garāžas, pirts un šķūņa būvniecību un elektroapgādi „Vecpils 10” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Cibei veikt dzīvojamās mājas, garāžas un šķūņa būvniecību un elektroapgādi „Veronikas” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut IT.Girjai veikt individuālās dzīvojamās mājas un pirts būvniecību un elektroapgādi „Ūdrīši” Parka iela 11, Kraujas c., Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A/S „Latvijas valsts meži” veikt 40.objekta ceļa (≈2,4 km) rekonstrukciju Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Kokinai veikt pirts būvniecību „Kauliņi”, Nīcgales pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Jaundīķi” veikt graudu kaltēšanas un uzglabāšanas bunkuru izbūvi„Dukurieši”, Nīcgales pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Medvedevam veikt dzīvojamās mājas būvniecību, elektropieslēgumu „Ziedoņi-1”, Nīcgales pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Ļipatovam veikt artēziskā urbuma ierīkošanu „Aizsili”, Salienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Petskai veikt pirts būvniecību „Krasts”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Zaķei un V.Jerofejevam veikt dzīvojamās mājas rekonatrukciju „Tālskati”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut O.Pavlovičai veikt dārza mājas, pirts, garāžas, šķūņa būvniecību „Maļutki 235” Tabores pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut S.Starovoitovam veikt dārza mājiņas rekonstrukciju „Zaļais sils 27” Tabores pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Znatnovam veikt garāžās, pirts, pagraba būvniecību, dīķa ierīkošanu „Skujenieki” Tabores pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut R.Slavinskim veikt elektroapgādi, piebraucamā ceļa, ielu tīkla, ūdensapgādes, kanalizācijas, dīķa ierīkošanu, rekreācijas teritorijas „Bumbiei” ,Tabores pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Azānam veikt garāžās un piebūves pie dārza mājas būvniecību, dārza mājas un pirts rekonstrukciju d/s „Zaļais sils” z/g Nr. 41Tabores pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Ā.Ondzulam veikt dzīvojamās mājas, pirts, šķūņ būvniecību un elektroapgādi, artēziskā urbuma ierīkošanu „Ondzuli” Vaboles pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Jakobsonam veikt viesu mājas būvniecību, dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Pilskalni” Ostrovas c., Višķu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Z/s „Manturi” veikt pagraba rekonstrukciju par dzeramā ūdens fasēšanas bloku, 2 ūdensapgādes urbumus Kleķeru c., Višķu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut L.Kokinai veikt elektrotīkla pieslēgumu „Senlejas” Višķu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Meržvinskai veikt dzīvojamās mājas piebūves un garāžas būvniecībuRaiņa ielā 28A, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Buceniekam veikt zivju mājas būvniecību, zivju dīķa ierīkošanu„Dzelzīši” Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut F.Bleidelim veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Ķieģeļi”, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Ilta D” veikt veikala rekonstrukciju „Bebrene”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Vīdedzim veikt pirts būvniecības elektroapgādi „Apsāni”, Subates pilsētas lauku teritorijā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „BITE LATVIJA” veikt telekomunikāciju sakaru masta un bāzes stacijas būvniecību Subates pilsētā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Bio Tech” veikt naftas produktu un mazuta noliktavas rekonstrukciju par biodegvielas ražošanas no rapšu eļļas un akcīzes produkcijas un izejvielu noliktavu (2 .kārtās) 18.Novembra ielā 414, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā