DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2008.GADA JŪLIJĀ

Jūlijs.

– Atļaut H.Kondratjevam veikt dzīvojamās mājas piebūves būvniecību ”Ezerzeme”, Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Dz.Nikolajenko veikt dīķa ierīkošanu „Kruķi” Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Ē.Macukai veikt dzīvojamās mājas rekonstrukcija, pirts, garāžas būvniecību Zemgales ielā 2, Demenes c., Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Mavex„ veikt katlu mājas rekonstrukciju par tehnikas muzeju Jaunatnes ielā 4, Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Zemnieku saimniecībai „Darbmīļi” veikt artēziskā akas urbuma ierīkošanu „Darbmīļi”, Eglaines pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Gžibovskai veikt artēziskā akas urbuma ierīkošanu „Līdakas”, Eglaines pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Fokinam veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Sīpoli” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Ē.Cilinskai veikt pirts būvniecību „Rita C” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Stacevičam veikt šķūņa būvniecību, dīķa ierīkošanu „Eļ-dar” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Latspas” veikt noliktavas ēkas nojaukšanu Ķieģeļu iela 1a, Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut S.Raščevskai veikt artēziskās akas urbuma ierīkošanu, „Kastaņi” Kalupes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut D.Frolovam, T.Frolovai, J.Frolovai veikt lauksaimniecības tehnikas novietnes, nojumes, siltumnīcas, šķūņa būvniecību „Ilga – 2” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut O.Bališevam veikt dzīvojamās mājas u pirts būvniecību „Slokas” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Braževičam veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Skaistas” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Kļimenko veikt dārza mājas rekonstrukciju d/s„Kooperators” Nr. 149, Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut S.Skrindam veikt pirts būvniecību „Lapegles” Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut G.Rodinai veikt šķūņa būvniecību „Latgale,82”, Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Cimmermanam veikt dārza mājas piebūves būvniecību „69” Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut O.Juhnevičs veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Muižnieki”, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Melnei veikt atpūtas namiņa būvniecību „”Grustāni 4” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA ”Remus” veikt radiotorņa un iekārtu konteinera būvniecību Centrāles ielā 26, Salienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Grodasovam veikt pirts būvniecību „Daiļumi” Sventes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut E.Vasiļevskim veikt dzīvojamās mājas renovāciju „Auseklīši” Sventes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Žodžikam veikt dzīvojamās mājas, pirts, garāžas, lapenes, tualetes, siltumnīcas un žoga būvniecību „Gaismiņi” , Tabores pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Dubovskim veikt darbnīcu būvniecību, gaļas pārstrādes ceha rekonstrukciju„Červonka-1”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut N.Dubovskai veikt dzīvojamās mājas, vasaras mājas, pirts, šķūņa būvniecību„Ostrovi-7”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I. Murānei veikt elektroapgādi „Vasiļķi”, Višķu pagastā, Daugavpils rajonā