DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2008.GADA JŪNIJĀ

Jūnijs.

– Atļaut F.Kokinai veikt šķūņa būvniecību „Kokini” Biķernieku pagasta, Daugavpils rajona

– Atļaut SIA „Latgales Krastkalni” veikt žoga ap akvakultūras dīķi būvniecību „Vlada” Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Latgales Krastkalni” veikt akvakultūras dīķa ierīkošanu „Vlada” Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut G.Kirilovam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, pirts un piebūves būvniecību „Ligzdas”, Dubnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut K.Kļimko veikt dzīvojamās mājas, pirts būvniecību, esošās dzīvojamās mājas rekonstrukciju par saimniecības ēku „Sērmuļos” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Daugavpils rajona padomei veikt radošās rezidences J.Raiņa mājā Berķenelē būvniecību Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Pučkam veikt dzīvojamās mājas būvniecību uz esošajiem pamatiem „Dzirnavas 3” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Z/s „Tālskati” veikt artēziskās akas ierīkošanu „Tālskati” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „RIO” veikt „LMT” SIA optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas jaunbūvi Līksnas, Sventes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Valtek” veikt lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības laukuma un servisa ēkas būvniecību „Saules riets”, Maļinovas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut L.Steļmakai veikt piena telpas un kūts rekonstrukciju „Arodnieki” Medumu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Aņisimovam veikt dzīvojamās mājas, pirts ar terasi, laivu piestātnes, saimniecības ēkas, nobrauktuves no pašvaldības ceļa būvniecību, bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, apkures gāzes tvertnes ierīkošanu „Saulainais līcis” Medumu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Māliņai veikt dārza mājiņas būvniecību „111A” Vasarnīcas Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Belwood” veikt smagā furgona iekraušanas un produkcijas glabāšanas nojumes (4.gab.) būvniecību „SIA „Belwood” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Z/s „Medaine” veikt pirts būvniecību „Medaine” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Salienas pagasta padomei veikt kultūras nama pagrabstāva rekonstrukciju par brīvā laika norišu centru (2.kārtās) Centrāles ielā 22, Salienas c., Salienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Salienas pagasta padomei veikt transportlīdzekļu stāvvietas izbūvi „Jaunbornes baznīca” , Jaunbornē” Salienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Tabores pagasta padomei veikt transportlīdzekļu stāvvietas izbūvi Elerne, Tabores pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut F.Jakubovskim veikt malkas šķūņa un nojumes būvniecību „Žagatas”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Vecsalienas pagasta padomei veikt transportlīdzekļu stāvvietas izbūvi „Sīķele „ Vecsalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut P.Breidakam veikt dzīvojamās mājas, šķūņa, pirts, garāžas būvniecību „Ziemeļi” Višķu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut E.Pilacei veikt dzīvojamās mājas, piebūves, garāžas būvbiecību „Buki” Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajonā

– Atļaut Z.Steļmakai veikt pirts būvniecību „Daudzēni” Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajonā

– Atļaut P.Butkevičam veikt šķūņa rekonstrukciju par dzīvojamo māju „Laivinieki” Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajonā

– Atļaut R.Borovskim veikt dzīvojamās mājas būvniecību Dīķu ielā 1A, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Ilūkstes novada domei veikt laivu piestātnes un atpūtas vietas ar lapeni ierīkošanu Pristaines ciemā, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā