DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2008.GADA MAIJĀ

Maijs.

– Atļaut I.Miglānam veikt dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts, garāžas būvniecību, kūts ar šķūni elektroapgādi, dīķa ierīkošanu „Ābelītes”, Ambeļu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut E.Miglānam veikt dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pagraba ar darbnīcu būvniecību, dīķa ierīkošanu, elektroapgādi „Strautkalne”, Ambeļu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Visockai veikt dīķa ierīkošanu „Lācīši”, Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Jegorovam veikt dzīvojamās mājas, pirts, garāžas, nojumes, šķūņa un žoga būvniecību „Tīrumi-5”, Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut M.Dedelim veikt bērnu dārza ēkas rekonstrukciju par jaunrades un atpūtas kompleksu „Pumpuri”, Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut M.Dedelim veikt esošās ēkas rekonstrukciju par saietu māju un 3 atpūtas māju būvniecību „Pumpuri”, Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Dubnas pagasta padomei veikt Dubnas pagasta Dubnas ciema Nākotnes ielas un Sporta ielas apgaismes sistēmu rekonstrukciju Dubnas ciemā, Dubnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Jefimovam veikt pirts būvniecību „138”, Celtmieks, Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut N.Vasiļjevai veikt dzīvojamās mājas, pirts, garāžas, šķūņa, akas būvniecību , dīķa ierīkošanu, elektroapgādi „Pauguri” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Garkalnam veikt darbnīcas un žoga būvniecību „Upenes” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Zilā Lagūna” veikt zivju pārstrādes ceha esošās ēkas piebūves būvniecību Kalkūnes ielā 2a, Kalkūne, Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Lazdānei veikt dzīvojamās mājas, garāžas, pirts, žoga būvniecību, elektroapgādi „Saules takas” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Sulainim veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Marijas” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Līksnas pagasta padomei veikt pašvaldības ceļa, valsts autoceļa V678 „Līksna-Kalupe-Upmale-Rožupe-Orbidāni” būvniecību Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut T.Aleksejevai veikt pirts būvniecību, divu dīķu ierīkošana „Sila-Cirši” Maļinovas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Valentīnai Saulītei veikt pirts būvniecību „Karpas” Medumu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Medumu pagasta padomei veikt Medumu parka labiekārtošanu – estrāde, pludmale, gājēju celiņa klātne, laivas piestātnes atjaunošanu Alejas iela 20, Medumu ciemā, Medumu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Krilovam veikt dzīvojamās mājas gāzes pievada un ūdensapgādes pieslēgumu 18.Novembra ielā 363, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Locikai veikt dzīvojamās mājas, pirts, garāžas, kūts būvniecību, elektroapgādi, dīķa ierīkošanu „Lazdaiņi” Viļušu c., Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Garāžu īpašnieku KS „Sokol L veikt 2 auto garāžu rekonstrukciju Muzeja iela 1, Lociku c. Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut VAS „Latvijas dzelzceļš” veikt Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora vilcienu kustības vadības automātisko sistēmu modernizācijas 1.posmu Naujenes un Biķernieku pagastos, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” veikt pirts, katlu mājas ēkas un šķūņa nojaukšanu Daugavas ielā 29a, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Pavlovskim veikt dīķa ierīkošanu „Skrudaliena 24a”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „BORG” veikt saimniecības ēkas, laivu novietnes, laivu māju būvniecību, elektroapgādi „Kalnu pūpoli”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils raj.

– Atļaut I.Kozlovskai veikt pirts rekonstrukciju „Mednieku sēta” Sventes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Sventes pagasta padomei veikt projekta „Sventes vidusskolas ēkas rekonstrukcijas un energoefektivitātes paaugstināšana” 2.kārtu Daugavpils ielā 1, Sventes c., Sventes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Sventes pagasta padomei veikt kapličas būvniecību Alejas ielā, Sventes c., Sventes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V. Baranovskai veikt cūku un aitu kūts būvniecību „Vanagi” Vecsalienas pagasts, Daugavpils rajons

– Atļaut Ilūkstes novada domei veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi Ilzes ciemā, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Ilūkstes novada domei veikt Šēderes pagasta Šēderes ciema katlu mājas rekonstrukciju Skolas ielā -3a, Šēderes c., Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Lelektroprojekts” veikt Pilskalnes, Tirgus ielu 0,4kV līnijas L-12 no TP-1055 renovāciju Ilūkstē, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „VACCA” veikt lopu novietnes būvniecību „Spodriņi” Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Ilūkstes novada domei veikt basketbola laukuma renovāciju, automašīnu stāvlaukuma būvniecību, gājēju celiņa 0,150km un piebrauktuves 0,200km būvniecību Pašulienas c., Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Ilūkstes novada domei veikt apgaismojuma ierīkošanu 600m Pilskalnes ciemā un 600m Doļnajas ciemā Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Ilūkstes novada domei veikt gājēju celiņa 0,670km būvniecību Šēderes c., Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā