DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2008.GADA NOVEMBRIS

Novembris.

– Atļaut SIA „Tele 2” veikt mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masta būvniecību „Čerņavas lauki” Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Elektroprojekts” veikt sprieguma kvalitātes uzlabošanu no TP-6055 L-2 c.Raki, Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Valsts meža dienests Dienvidlatgales virsmežniecībai veikt ugunsnovērošanas torņa „Dviete” būvniecību Dvietes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Doļam veikt pirts rekonstrukciju, garāžas būvniecību „Ceriņi-2”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut N.Jegorenko veikt dzīvojamās mājas, darbnīcas, garāžas, šķūņa un nojumes būvniecību, dīķa ierīkošanu Dārza ielā 26, c.Randene, Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut P.Gvozdei veikt pirts un nojumes būvniecību c.Laucesa 23, Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut P.Gvozdei veikt pirts un nojumes būvniecību c.Laucesa 23, Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „LĪF REAL ESTATE” veikt dzīvojamās mājas, pirts, garāžas, saimniecības ēkas būvniecību, piebraucamā ceļa, elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ierīkošanu „Pavasaris”, Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „LĪF REAL ESTATE” veikt dzīvojamās mājas, pirts, garāžas, saimniecības ēkas būvniecību, piebraucamā ceļa, elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ierīkošanu „Glorijas”, Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „LĪF REAL ESTATE” veikt dzīvojamās mājas, pirts, garāžas, saimniecības ēkas būvniecību, piebraucamā ceļa, elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ierīkošanu „Lagūna”, Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut T.Karcivadze veikt dārza mājas būvniecību „74” Ļūbaste 1” Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Valsts meža dienests Dienvidlatgales virsmežniecībai veikt ugunsnovērošanas torņa „Mežciems” būvniecību Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Daugavpils CMK” veikt smilšu atradnes „Kāpas” izstrādi „Kāpās” Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudzei veikt baznīcas torņa smailes rekonstrukciju Vaikuļānos, Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Līksnas pagasta padomei veikt artēziskā urbuma ierīkošanu Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Būvenergoserviss” veikt 20 kV GVL Nr. 25 rekonstrukciju Maļinovas c., Maļinovas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Čiblei veikt pirts būvniecību „Ziedi” Medumu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Žigarkovam veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Ezerkalves” Medumu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Prokofjevam veikt dārza mājas un saimniecības ēkas būvniecību „198” Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut z/s „Saulieši” veikt artēziskā urbuma ierīkošanu „Saulieši” Sventes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut S.Zalivskai veikt pirts būvniecību „D/s Zeļonij bor Nr. 8” , Tabores pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut N.Fedotovai veikt dārza mājiņas būvniecību „Cīrulīši 59” , Tabores pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Mežvidi” veikt artēziskā urbuma ierīkošanu „Potrimi” Tabores pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut K.Ješus veikt divu dīķu ierīkošanu „Daudzēni”, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajonā