DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2008.GADA OKTOBRIS

Oktobris.

– Atļaut IU „Vita DP„ veikt noliktavas būvniecību Liepu ielā 12, Jāņuciems, Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut VAS „Latvijas Valsts meži” uzsākt projektēšanu autoceļa „Torņa ceļš” km 6.100 rekonstrukcijai Dvietes pagastā Daugavpils rajonā

– Atļaut VAS „Latvijas Valsts meži” uzsākt projektēšanu autoceļa „Skujišķu ceļš” km 4.100 būvniecībai Dvietes pagastā Daugavpils rajonā

– Atļaut VAS „Latvijas Valsts meži” uzsākt projektēšanu autoceļa „Siena ceļš” km 2.500 būvniecībai Dubnas pagastā, Maļinovas pagastā Daugavpils rajonā

– Atļaut Dubnas pagasta padomei uzsākt projektēšanu autoceļa „Dubna-Zemnicki – Jadrova – Valsts mežs” 0,000-2,735 rekonstrukcijai Dubnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut O.Kopilovai veikt garāžas, pirts, šķūņa būvniecību dārza mājas rekonstrukciju „585” Mičurinietis Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Rimovičam veikt pirts, saimniecības ēkas un tualetes būvniecību „Celtnieks, 252” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut D.Cvetkovam veikt dārza mājiņas, pirts, saimniecības ēkas un žoga būvniecību „Daugava 54” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut VAS „Latvijas Valsts meži” uzsākt projektēšanu autoceļa „Dubinskais ceļš” km 8.400 rekonstrukcijai Kalupes pagastā, Vaboles pagastā Daugavpils rajonā

– Atļaut VAS „Latvijas Valsts meži” uzsākt projektēšanu autoceļa „Aunu ceļš” km 1.6 būvniecībai Kalupes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Kirsanovam veikt dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts, žoga būvniecību, akas ierīkošanu, elektroapgādi „Jaunstrautiņi 1”, Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Zenovam veikt dzīvojamās mājas, garāžas, saimniecības ēkas, pirts būvniecību, dīķa un piebraucamā ceļa ierīkošanu, elektroapgādi „Mazmālnieki-1” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut D.Gridasovam veikt dīķa ierīkošanu „Lauvas” Maļinovas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut F.Griškjanam veikt ģimenes dzīvojamās mājas, garāžas, vasaras virtuves, šķūņa, malkas šķūņa, pirts, piebraucamā ceļa, lapenes un laivu piestātnes būvniecību, artēziskā urbuma ierīkošanu „Kāpuri” Medumu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut E.Nikolajevai veikt apkures katla ierīkošanu Vecpils iela 8-14, Naujene, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut M.Arehovai veikt dīķa ierīkošanu „Mārīte”, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut VAS „Latvijas dzelzceļš” veikt optiskā kabeļa sakaru līnijas „Daugavpils-Rēzekne” dz/c posma 524km – EC postenis st. „Rēzekne 1” izbūvi Daugavpils rajonā

– Atļaut Salienas pagasta padomei veikt kultūras nama 1.stāva apkures sistēmas rekonstrukciju Centrāles ielā 22, Salienas c., Salienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Peseckim veikt pirts būvniecību „Silene-196”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „BITE LATVIJA” veikt telekomunikāciju sakaru torņa un bāzes stacijas būvniecību „Ražotne” Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Sventes Krasts” veikt atpūtas un rehabilitācijas centra būvniecību, ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes ierīkošanu „Ezerkraujas” Sventes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Rogoļevam veikt dzīvojamās mājas, garāžas, pirts būvniecību, elektroapgādi „Kalni” Tabores pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Turokai veikt dārza mājas būvniecību „Cīrulīši 69” , Tabores pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Z/s „Lukstiņi” veikt zivju dīķa rekonstrukciju „Lukstiņi” Vaboles pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut G.Jegorovam veikt artēziskā urbuma ierīkošanu „Romaņi 1”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Z/s „Ziemeļi” veikt artēziskās akas ierīkošanu „Ziemeļi”, Višķu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Hotuļovam veikt pirts būvniecību „Aļņi” Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajonā

– Atļaut Ilūkstes novada domei veikt sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumus – renovāciju Brīvības ielā 17, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā