DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2009.GADA FEBRUĀRĪ

Februāris.

– Atļaut Biķernieku pagasta padomei veikt pagasta pašvaldības ceļa Lipinišķi-Pavlovskoje 0,000 -4.240 km rekonstrukciju Biķernieku pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut A.Ancānam veikt graudu glabātavas un pirts būvniecību, elektroapgādi „Puķudruvas”, Eglaines pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut E.Uženam veikt dārza mājiņas, saimniecības ēkas būvniecību un siltumnīcu rekonstrukciju „Daugava” z.g. Nr. 64, Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut S.Boldajevam veikt dārza mājas rekonstrukciju„Celtnieks, 193” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut z/s „Liepukalns” veikt gaļas liellopu novietnes būvniecību, graudu un sēklu pirmapstrādes būves rekonstrukciju, dīķa ierīkošanu „Rasnači” Kalupes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut L.Koroļovai veikt vasaras mājiņas, pirts, lauku tehnikas novietnes būvniecību „Zeļonka”, Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut J.Lukjaņenko veikt dzīvojamās mājas, vasaras namiņa, pirts, šķūņa būvniecību, dīķa ierīkošanu „Kropišķi”, Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut B.Borovikam veikt pirts būvniecību „44” Latgale, Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut V.Petrovai veikt pirts būvniecību „Spārīte 18” Maļinovas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut J.Pavlovskim veikt dzīvojamās mājas, šķūņa, kūts, garāžas, nojumes un pirts būvniecību „Āboldārzi”, Teivānos, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut I.Kozlovskai veikt pirts un šķūņa būvniecību „Mednieka sēta” Sventes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut Valsts meža dienests Dienvidlatgales virsmežniecībai veikt ugunsnovērošanas torņa „Svente” rekonstrukciju Daugavas ielā 25, Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut A.Visockim veikt dzīvojamās mājas, šķūņa, garāžas, pirts būvniecību, dīķa ierīkošanu „Sudrabkalni” Tabores pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut I.Skrindam veikt dzīvojamās mājas, pirts, tenisa korta, lapenes būvniecību, dīķa ierīkošanu, piebraucamā ceļa izbūvi „Oši” Vaboles pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut K.Raķelei veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Noras”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „VACCA” veikt lopu novietnes un piena šķūņa būvniecību „Spodriņi”, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā