DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2009.GADA JANVĀRĪ

Janvāris.

– Atļaut V.Bikovam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, žoga būvniecību „Saules mājas”, Ambeļu pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „RIO” veikt SIA „Dautkom TV” optiskā kabeļa ieguldīšanu Strādnieku ielā un Dārza ielā, Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut S.Ņikitinai veikt balkona nožogošanu Miera iela 25-5, Mirnija c., Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut O.Bondarei veikt dzīvojamās mājas, šķūņa un pirts būvniecību „Gribusti- 49” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut O.Simanovičai veikt dārza mājiņas rekonstrukciju, pirts būvniecību „167” Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut Ē.Ivaņinokam veikt dīķa ierīkošanu „Uguntiņas”, Vecpils c., Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „LMT” veikt LMT bāzes stacijas „Silene” rekonstrukciju Silenē, Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „Energomontāžprojekts” veikt gaisa vadu līnijas GVL-0,4kV L-2 no TP-60 Rekonstrukcija pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut A.Ņikitinam veikt dārza mājiņas verandas būvniecību „Zaļais sils, 69” Tabores pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut V.Šušunovam veikt dzīvojamās mājas, šķūņa, garāžas, pirts būvniecību, dīķa ierīkošanu „Danki” Tabores pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut V.Čamānei veikt pirts būvniecību, kūts rekonstrukciju Strēlnieku ielā 4, Ilūkste, Ilūkstes novads, Daugavpils rajonā
– Atļaut I.Ancānam veikt pirts būvniecību Raiņa iela 36, Ilūkste, Ilūkstes novads, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „Ilūkstes attīstības ēka” sabiedriski administratīvās ēkas būvniecībuSporta ielā 5, Ilūkstē, Daugavpils rajonā