DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2009.GADA MAIJĀ

Maijs.

– Atļaut A.Muriginai veikt dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts, žoga būvniecību, dīķa ierīkošanu, piebraucamā ceļa izbūvi„Mazķīvītes”, Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut zemnieku saimniecībai „Ainava” veikt šķūņa rekonstrukciju M.Kokinu c., Maļinovas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut L.Lipļanskai veikt pirts būvniecību „2” Eglīte, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut AS „Virši-A” veikt DUS (rezervuāra un pildnes) uzstādīšanu „Ilgas”, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „Favorīts bāze” veikt veikala ēkas rekonstrukciju par bezalkoholisko dzērienu cehu Meža ielā 4, c.Krauja, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut J.Geveileram veikt pirts būvniecību, piebraucamā ceļa izbūvi „Kļaviņas” Sventes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „EM Būve” veikt dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecību„Ezeru muiža” Sventes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut N.Kļimovičai veikt dārza mājiņas rekonstrukciju „D/b Maļutki” z/g. 260 Tabores pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut V.Kaveckim veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, žoga būvniecību„Červonka-48”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut R.Borovskim veikt garāžas būvniecību Dīķu ielā 1A, Ilūkstē, Ilūkstes novads, Daugavpils rajonā
– Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt elektrolīnijas L-8 no TP-1021 rekonstrukciju Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „Šēderes pakalpojumi” veikt Šēderes pagasta Pašulienas ciemata siltumtrases rekonstrukcija (320m) un automātisko siltummezglu uzstādīšana mājās Nr. 1,2,3,4,5,6 Pašulienas ciemā, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „Šēderes pakalpojumi” veikt apkures katla nomaiņu Pašulienas ciemata katlumājā Pašulienas ciemā, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā