DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2009.GADA MARTĀ

Marts.

– Atļaut SIA „RIO” veikt 20kV GVL L Nr. 31 rekonstrukciju Demenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut V.Znotiņai veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Mazie Stradiņi” Dubnas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut „SIA „Būvenergoserviss” veikt 0.4 kv gvl elektrotīkla rekonstrukciju no tp-6027 l-1 Dubnas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut V.Šurinovam veikt šķūņa būvniecību „Sīkumi 4” , Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut V.Harlamovam veikt dārza mājiņas, šķūņa, siltumnīcas būvniecību „Daugava, 53” , Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut Lattelecom SIA veikt elektronisko sakaru līnijas „Daugavpils – Mirnijs” posma rekonstrukciju Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut I.Zarubam veikt pirts būvniecību, dārza mājiņas rekonstrukciju „14”Kooperators, Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „Elektroprojekts” veikt 0.4 kV. GVL L-4 no TP-1121 rekonstrukciju Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut Maļinovas Svētā pravieša Elijas pareizticīgo draudzei veikt dzīvojamās mājas nojaukšanuRēzeknes iela 25a, Maļinova, Maļinovas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut A.Isajevai veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Lasiņkalni” Medumu pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut A.Oglodkovam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Saulesstari” Medumu pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut A/S „Sadales tīkls” veikt 0,4kV GVL L-1, L-2, L-3 no TP-6072 rekonstrukciju Medumu pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut I.Purvinai veikt kioska būvniecību „Purviņi”, Butišķi, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut J.Grinbertam veikt artēziskā urbuma ierīkošanu „Grīnberta”, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” veikt dzīvojamās mājas renovāciju Vecpils ielā 3, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” veikt BIO attīrīšanas iekārtu būvniecību c.Kra-uja, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut E.Rancānei veikt pirts būvniecību, garāžas rekonstrukciju, dīķa ierīkošanu „Pumpuri” Nīcgales pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut G.Biserovai veikt pirts būvniecību „D/b Maļutki ar Nr. 67” Tabores pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „Mežvidi” veikt smilts – grants atradnes „Elerne 1” s. „Mežvidi 3,4” izmantošanu iec. „Elerne 1”Tabores pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut S.Bolužai veikt saimniecības ēkas, kūts, šķūņa būvniecību, „Orbidāni” Vaboles pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut Dvienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldei veikt Valsts nozīmes ūdensnotekas ŪSIK kods 43522 (Augstiņas) rekonstrukciju Vaboles pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut J.Timošenko veikt pagraba būvniecību „Derumu”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut V.Obodņikovai veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju Krāslavas ielā 24, Višķos, Višķu pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut J.Miderim veikt dīķa ierīkošanu „Kalēji”, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajonā
– Atļaut Ilūkstes novada domei veikt sabiedriskās tualetes būvniecību Sporta ielā 4, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā
– Atļaut biedrība „Dvietes senlejas pagastu apvienība” veikt putnu vērošanas torņa būvniecību „Ābolnieki”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „Elektroprojekts” veikt 0.4 kV. GVL L-6 no TP-1365 rekonstrukciju Pilskalnes ielā, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā