Červonkā norisinājās piektā konference projektā “DaugavAbasMalas”

Sadarbības projekta “DaugavAbasMalas” ietvaros biedrība “Zied zeme” oktobrī uzsāka konferenču ciklu ap Daugavu esošajās pašvaldībās, ar mērķi uzlabot Latvijas lielākās upes baseina ekonomisko situāciju. Uz konferenču cikla piekto konferenci Vecsalienas pagasta Červonkas pilī pulcējās uzņēmēji, pētnieki, stratēģi un attīstības politikas plānotāji, kā arī citi interesenti, lai kopīgi diskutētu par iepriekšējo konferenču rezultātiem un inovācijām, kas iespējamas Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstības rosināšanā, kā arī par Daugavas baseina attīstības plāna nepieciešamību un tā potenciālo ietekmi ES finansējuma piesaistē un sadarbībā ar Austrumu partnerības valstīm.

Konferences ievadvārdus teica projekta autori, klātesošos uzrunāja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Arvīds Kucins. Satikšanos iedvesmoja un idejas rosināja ūdensmalu arhitekts, RTU docents Egons Bērziņš. Karšu izdevniecības “Jāņasēta” pārstāvis Visvaldis Gercāns pastāstīja par projekta ietvaros tapušo Daugavas ūdenstūrisma ceļa karti un citām inovācijām. Savukārt projekta “Sēlijas salas” vadītāja Daina Alužāne dalījās pieredzē par šo unikālo projektu un tā ietekmi uz daugaviešu kopienām.

Kopumā oktobrī un decembrī notiek 8 “DaugavAbasMalas” Satikšanās, un katrai no konferencēm ir sava tēma, kas dod iespēju iedziļināties plašā jautājumu klāstā un risināt specifiskām mērķa grupām aktuālas problēmas.

Sadarbības projekts “DaugavAbasMalas” iesākās šī gada vasarā ar tās pirmo posmu – unikālo Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīciju, kas ceļu pa Latvijas lielāko upi uzsāka 24. jūlijā tās augštecē, Latvijas – Baltkrievijas pierobežā, un noslēdzās Rīgā, pie Mangaļsalas bākas, un no jauna iezīmēja Daugavas laivotāju ceļu 350 km garumā. Pašlaik sadarbībā ar karšu izdevniecību “Jāņa sēta” top interaktīvā karte, kurā būs iezīmēts tūrisma ūdensceļš visā upes garumā, apstāšanās vietas, drošas Daugavas HES apiešanas vietas, 1km attālumā no abiem krastiem – kultūrvēsturiski apskates objekti un tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kā arī būs pieejama informācija par upes tecējumu dažādos posmos.

Biedrības “Zied zeme” projektu vadītājs Māris Cīrulis ekspedīcijas sākumā uzsvēra, ka tā tiek rīkota, lai risinātu Daugavas baseina pieejamības problēmu ūdens tūristiem. Savukārt ekspedīcijas vadītājs Guntis Zilberts akcentēja, ka, lai arī krastu labiekārtošanā pēdējo gadu laikā paveikts daudz, jau pati pirmā pieturvieta Piedrujā pie Daugavas akmens būs turpmāk to pieturvietu sarakstā, kurā nepieciešams veikt uzlabojumus, lai ūdens tūristi varētu ērti nokļūt krastā. Līdzās piecu ekspertu komandai ekspedīcijā piedalījās arī 10 ūdens tūrisma entuziasti, kas ceļu mēroja uz plostiem.

Pētnieki atzīst, ka pa upi noietajā posmā pieeja pie krasta neesot viegla, šo faktu apstiprināja arī citi ekspedīcijas dalībnieki. Guntis Zilberts aicināja pašvaldības un uzņēmējus, kā arī citus entuziastus padomāt par krastu attīrīšanu, līdz ar to veicinot ūdens tūrisma attīstību. “Lai arī vēsturiski ir sanācis, ka Daugavas labais krasts ir vairāk attīstīts, pēc iespējas jāsakārto šīs pieturas vietas arī upes kreisajā krastā, lai laivotājiem būtu ērtāk piekļūt pie tām. Pasaulē arvien vairāk vērojama tendence sakārtot šīs vietas, lai upei klāt varētu pieiet arī no krasta”, tā G. Zilberts.

Konferenču cikla pēdējā tikšanās notiks Ikšķilē 11. decembrī.