Daugavpils novada jaunieši ar īpašām vajadzībām piedalījās nometnē

Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” četru dienu garumā norisinājās nometne jauniešiem ar īpašām vajadzībām “Dzīvotprieks”. Nometni organizēja biedrība “Raxtu sēta” projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” gaitā. Šī ir jau trešā biedrības organizētā nometne.

Biedrības “Raxtu sēta” pārstāve Inta Uškāne: “Nometne izskan ar devīzi “Dzīvotprieks”. Galvenās projektā iekļautās tēmas ir veselības veicināšana, atkarību mazināšana un radošās izpausmes, kas atklājas visu nodarbību gaitā”.

Nometnes dalībniekiem tika piedāvāta plaša programma ar izglītojošām un praktiskām nodarbībām, kā arī mūzikas, teātra  un vizuālās mākslas elementiem. Programmas mērķis – uzlabot un stiprināt jauniešu ar īpašām vajadzībām garīgo, emocionālo un fizisko labklājību.

Es ļoti jūtu, kā nodarbību laikā viņi atveras. Pirmās nodarbības bija ar psihologu, un tās ļoti palīdzēja, jo pirms tam bērni bija daudz vairāk noslēgti un nevarēja pateikt ne vārda. Tagad viņus nevar jau apstādināt, visi ir viens ar otru saraduši, sadraudzējušies un tas ir apsveicami!”, stāsta I. Uškāne.

Paši jaunieši atzina, ka nometnē pavadītais laiks bija piepildīts ar pozitīvajām emocijām, viņi atrada jaunus draugus, kā arī ieguva jaunas iemaņas un zināšanas.

Ksenija, nometnes dalībniece: “Nometnē mēs zīmējam, sportojam, strādājām ar dabas materiāliem – akmentiņiem, zariņiem. Bija interesanti. Arī, ja ir vēlme, tad var nopirkt auduma maisus un apgleznot tos ar krāsām mājās, vai arī apgleznot apģērbu vai ko citu. Ja ir vēlme, tad kāpēc gan ne?”.

Imants, nometnes dalībnieks: “Man viss patīk, te ļoti interesanti, var sadraudzēties ar citiem dalībniekiem, laimīgi pavadām nometnē laiku ar visiem bērniem”.

Kaspars, nometnes dalībnieks: “Esmu nometnē pirmo reizi, šeit ir ļoti labi un viss ir ļoti pozitīvi”.

Šogad nometnē “Dzīvotprieks” piedalījās 20 Daugavpils novada bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.

Raksts tapis sadarbībā ar Latgales Reģionālo televīziju

FOTOGALERIJA