Daugavpils novadā jubileju svin Vaboles gaidu vienība

Daugavpils novadā jau 30 gadus darbojas Vaboles 45. gaidu vienība, kurā pašlaik aktīvi darbojas 14 Vaboles vidusskolas skolnieces. Tā ir viena no pazīstamākām vienībām Latgalē, kurā skauti un gaidas uztur organizācijas tradīcijas.

Latvijas sabiedriskie mediji ziņo par trim Vaboles vidusskolas skolniecēm – Karīnu, Martu un Līgu, kuras Vaboles 45. gaidu vienībā darbojas jau vairākus gadus. Kopā ar vienības vadītāju viņas dodas uz Vaboles pagasta Mukānu kapiem, lai sakoptu pamestās kapu kopiņas. Tas ir tikai viens no daudziem uzdevumiem, kuru jaunietēm ir jāveic, pildot gaidu pienākumus.

Vaboles 45. gaidu vienības gaida Karīna jūt īpašu atbildību: “Gaidas – tā man ir liela atbildība. Tas nav kaut kāds vienkārši pulciņš, uz kuru var neiet.”

Vienības gaidas Līgas Laimdotas māte arī bijusi gaida. Tieši viņa stāstījusi meitai, ka būt gaidai ir jautri un iespējams iegūt arī vērtīgu pieredzi – kā sakurt ugunskuru, sasiet kaklautus, palīdzēt veciem cilvēkiem un līdzdarboties pagasta darbos.

Kā skaidro Vaboles 45. gaidu vienības jauniete Marta, gaidām būt ir svarīgi, jo tā ir nodarbošanās, kur var atklāt ko jaunu, turklāt var darīt labus darbus citiem.

Viena no tradīcijām gaidām ir rīkot labo darbu nedēļu, kura top sadarbojoties ar Daugavpils novada Sociālo dienestu. Tajā gaidas dodas pie vientuļajiem Vaboles pagasta senioriem, lai palīdzēt viņiem saimniecībā. Daudzi no veciem ļaudīm izmanto šo iespēju, lai aprunāties.

Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Valentīna Skrinda skaidro, ka seniori labprāt komunicē ar jauniešiem. Tā viņi uzzina kaut ko jaunu, interesantu par notikumiem pagastā, novadā un valstī.

Vaboles 45. gaidu vienības vadītāja Ingrīda Litiņa skaidro, ka jaunietes ir ļoti piesaistītas vecajiem ļaudīm. Dažkārt viņas iznāk no mājām ar asarām acīs, skaidro vienības vadītāja, kura darboties līdztekus ņem arī mazās, 5.-6. klases vecuma gaidas.

Pirms uzsākt savas gaitas organizācijā jaunietes dod solījumu: “Modrībā par savu godu apņemos visiem spēkiem censties būt uzticīga Dievam un Latvijai, palīdzēt tuvākajam katrā brīdī un pildīt gaidu likumus.”

Valstī ieviestās ārkārtējās situācijas un ierobežojumu dēļ ciemošanās pie vientuļajiem Vaboles pagasta senioriem īsi pirms Ziemassvētkiem gaidām izpaliks. Taču gaidas sola, ka tas neapturēs sarūpēt svētku sajūtu un pārsteigumu kādā neierastākā veidā.

Avots: Latvijas sabiedriskie mediji