Daugavpils novada nekustamais īpašums

  • Informācija par Daugavpils novada pašvaldības īpašumā esošiem nekustamiem īpašumiem, kuri tika atsavināti 2012.gadā, skatīt ŠEIT.
  • Informāciju par Daugavpils novada pašvaldības īpašumā esošiem nekustamiem īpašumiem, kuri tika atsavināti un pārdoti 2011.gadā, skatīt ŠEIT.
  • Daugavpils novada pašvaldība piedāvā atsavināšanai Daugavpils novada pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus (FEBRUĀRIS/MARTS), skatīt ŠEIT.
  • Daugavpils novada pašvaldība piedāvā atsavināšanai Daugavpils novada pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus (APRĪLIS/MAIJS), skatīt ŠEIT.