Daugavpils novadā pērn piedzimuši 113 mazuļi

Daugavpils novadā uz šā gada 1. janvāri (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem ZZ Dats programmā DZIMTS) dzīvesvietu deklarējušas 21771 personas, kas ir par 455 iedzīvotājiem mazāk nekā gadu iepriekš. Tostarp deklarēti septiņi cilvēki, kas pārsnieguši 100 gadu vecumu. Visvairāk iedzīvotāju ir vecumā no 41 līdz 60 gadiem (7008), informē Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Valija Jurķāne.

Iedzīvotājiem bagātākais ir Naujenes pagasts, kur uz gada sākumu dzīvesvietu deklarējies 4921 iedzīvotājs, savukārt vismazākais iedzīvotāju skaits ir Biķernieku pagastā (478).

2020. gadā Daugavpils novadā dzimuši 113 bērni (55 zēni un 58 meitenes), miruši – 387 iedzīvotāji.
Visvairāk mazuļu pērn piedzima Naujenes pagastā (32), Višķu pagastā (10) un Maļinovas pagastā (9).

Kopumā Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā sastādīti 1300 civilstāvokļa aktu reģistri. Pērn reģistrēti 112 bērniņi – 63 zēni un 49 meitenes, 232 laulības un 956 miršanas (Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļa sniedz pakalpojumus visiem Latvijas iedzīvotājiem).
Vienā ģimenē piedzimuši dvīņi — Medumu pagastā piedzimuši dvīņubrāļi Andrejs un Sergejs.
Pirmais mazulis ir piedzimis 33 māmiņām, 41 māmiņai ir otrais bērniņš, 20 māmiņām — trešais, 9 māmiņām piedzima ceturtais mazulis, sešām –piektais, savukārt sestais bērniņš un vairāk piedzimis trīs ģimenēs.
Populārākie vārdi meitenēm pērn bija Emīlija, Sofija un Marta, bet zēniem — Jegors, Daniels (Daniils) un Kirils.
Vecāki bērniem izvēlējušies arī retākus vārdus, kā Antuaneta, Amālija, Jesenija, Meteia, Odrija, Arons, Damians, Dilans, vienai meitenei vecāki izvēlējušies divkāršu vārdu – Laima Gunta.

2020. gadā Daugavpils novada dome noteikusi bērnu piedzimšanas pabalstu vecākiem  200 eiro apmērā, šis pabalsts izmaksāts 119 novada ģimenēm. Reģistrējot bērna dzimšanu, vecākiem tika pasniegta grāmata ”Mans bērns”.

No pērn nodaļā reģistrētajiem 956 miršanas gadījumiem 465 ir vīrieši un 490 sievietes. Vislielākā mirstība sieviešu vidū ir vecumā no 81 līdz 90 gadiem (179), bet vīriešu vidū vecumā no 61 līdz 70 gadiem (107). Vecākajai aizgājējai bija 99 gadi.

No pērn Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajām 232 laulībām nodaļas telpās reģistrētas 102, Červonkas pilī noslēgtas 75 laulības, novadīta arī viena zelta un viena sudraba kāzu ceremonija, Naujenes laulību zālē reģistrētas 24 laulības, Raiņa mājā Berķenelē pērn nav reģistrētas laulības.

Tāpat pērn reģistrētas 17 laulības ārpus pašvaldības noteiktajām vietām: 10 laulības noslēgtas Silenes atpūtas parkā, 2 – viesu mājā „Sventes muiža”, 2- viesu mājā “Saulesstari” Medumu pagastā, vienas – motelī “Garden”, vienas viesu mājā “ Virāža” un vienas- Slutišku kraujā.
14 pāri laulājušies novada Romas katoļu baznīcās, no tiem 9  Līksnas  draudzē, 1- Višķu draudzē, 3- Elernes  draudzē,1- Kalupes draudzē .

Pirmo reizi laulībā stājušies 163 vīrieši un 159 sievietes. Vecākajiem laulātajiem bija 81 un 82 gadi. Visvairāk laulībā stājušies vecumā no 26 līdz 30 gadiem.

Laulības nodaļā noslēguši 17  ārzemju pilsoņi no Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Vācijas, Turcijas un Austrālijas.
2020. gadā nodaļā izsniegtas 10 izziņas par dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai baznīcās un citās dzimtsarakstu nodaļās.
Pērn Daugavpils novadā izdarītas 84 atzīmes laulības reģistros par laulības šķiršanu.

Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā izdotas 86 atkārtotas apliecības, tai skaitā dzimšanas apliecības (60), laulības apliecības (20), miršanas apliecības (6), izsniegtas 1241 izziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, veikti 104 papildinājumi un labojumi reģistru  ierakstos un sagatavotas 14  vārda, uzvārda maiņas lietas.

Dzimtsarakstu nodaļa pauž cerību, ka Daugavpils novadā dzims daudz bērnu, veidosies stipras ģimenes, bet sirmgalvji dzīvos ilgu un skaistu mūžu!