Daugavpils novada skolotāji svin savus profesionālos svētkus

Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” tika atzīmēta Skolotāja diena, suminot izcilākos novada pedagogus. Pasākums noritēja Latvijas simtgades zīmē, atgādinot, ka skolotājiem bija nozīmīga loma valsts dibināšanā. Savulaik tieši skolotāji, kuri devās studēt uz Tērbatu, Pēterpili un Maskavu, guva pieredzi un lielu vērību pievērsa latviešu valodai un latviskā gara izkopšanai. Pakāpeniski tika atvērtas skolas viena pēc otras, arī Daugavpils novada Biķernieku, Kalupes, Naujenes, Špoģu un Silenes pusē. Latviešos aizvien vairāk dzima pārliecība par saviem spēkiem, sapnis par savas valsts dibināšanu kļuva par īstenību un 1918.g. 18. novembrī sevi pieteica jauna, neatkarīga valsts – Latvija. Skolotāji gan toreiz bija gaismas nesēji, gan viņi tādi ir arī mūsu dienās, vedot skolēnus zināšanu kalnā.

Savā uzrunā Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska norādīja, ka skolotāji ikdienā ne tikai sniedz zināšanas, bet nereti pilda arī vecāku, sociālā darbinieka un psihologa funkcijas. Skolotāji ir arī jaunu izaicinājumu priekšā, lai spētu ieinteresēt bērnus, kurus aizvien vairāk vilina un aizrauj jaunās tehnoloģijas. Tāpat J.Jalinska aicināja ar klusuma brīdi pieminēt mūžībā aizgājušo ilggadējo Izglītības pārvaldes metodiķi interešu izglītībā Jolantu Urbāni.

Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska: “No visas sirds vēlos pateikt paldies skolotājiem, ka jūs paliekat uzticīgi novada skolām, par spīti tam, ka varbūt nav tā lielākā alga. Paldies, ka jūs esat darbīgi, atbalstiet savus skolēnus un ieguldiet savu laiku. Paldies par visiem sasniegumiem, kuri mums ir bijuši šajā mācību gadā!”

Savukārt pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika uzsvēra, ka, par spīti Saeimas vēlēšanu rezultātiem un to turpmāko ietekmi uz izglītības reformas virzību, pašvaldība turpinās cīnīties par mazo skolu un to skolu, kuras nodrošina kvalitāti, saglabāšanu.

Pasākumā tika sveikti astoņi jaunie pedagogi, kuri uzsākuši savas darba gaitas novada skolās. Olga Ivanova kļuvusi par Sventes vidusskolas ķīmijas skolotāju, Diāna Sedjukeviča ir Salienas vidusskolas informātikas skolotāja, Naujenes Mūzikas un mākslas skola ieguvusi jaunu vizuāli plastiskās mākslas skolotāju Jūliju Ļuļi un saksofona un klarnetes spēles skolotāju Juriju Murņikovu, kā arī novada skolas kļuvušas par četriem sporta skolotājiem bagātākas – Arni Kaļiņinu un Anitu Smani Naujenes pamatskolā, Dmitriju Jefimovu Sporta skolā un Iveti Staltmani Salienas vidusskolā.

Turpinot tradīciju, ar apbalvojumiem sveica arī tos skolotājus, kuri šajā gadā svin 10, 20, 30 un 40 darba gadus. Pateicības par darba stāžu tika piešķirtas 17 skolotājiem un 3 administrācijas darbiniekiem. Vislielāko stāžu – 40 gadus – šogad atzīmē Špoģu vidusskolas sākumskolas skolotāja Edīte Strupā, savukārt starp administrācijas darbiniekiem 30 gadu darba stāžu svin Laucesas pamatskolas direktore Valentīna Vavžiņaka.

Tika sveikti arī divi pensionējušies skolotāji, kuri šogad devušies pelnītā atpūtā. Tā ir Medumu internātpamatskolas skolotāja Gaļina Koršņakova un Salienas vidusskolas skolotāja Zinaida Šuhametova.

Sveikti arīdzan labākie skolotāji, kuriem piešķirts darba kvalitātes stimulēšanas pabalsts 250 eiro apmērā. Šādus pabalstus piešķīra 48 pedagogiem.

Skolotājus svētkos muzikāli sveica Naujenes mūzikas un mākslas skolas instrumentālais ansamblis (vad. T.Jukuma), Naujenes mūzikas un mākslas skolas skolotājs Gļebs Beļajevs un dziedošā Tihovsku ģimene.

FOTOGALERIJA