Daugavpils novadā veicinās vietējo pārtikas ražotāju attīstību

Daugavpils novada dome piedalīsies Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas-Lietuvas programmas projektā “Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta sistēmas attīstība Utenas – Latgales pārrobežu reģionā”/ “Local Foods”,  kura mērķis ir attīstīt vietējo pārtikas ražotāju atbalsta sistēmu, kas ietver īsās pārtikas piegādes ķēdes četrus soļus: ražošana, popularizēšana, piegāde un pārdošana, tādējādi nodrošinot vietējo produktu izstrādi un pārdošanu tieši no ražotājiem patērētājiem.

Projekta vadošais partneris ir Lietuvas Zemnieku savienības Zarasu nodaļa, projektā piedalās vairākas Latgales pašvaldības. Projekta finansējums Daugavpils novada pašvaldībai ir 30 180 eiro, no kuriem 85% finansē ERAF, bet 15% ir Eiroreģiona “Ezeru zeme” līdzfinansējums.

Projekta ietvaros potenciālajiem ražotājiem tiks organizētas praktiskās nodarbības gaļas, piena un kultūraugu pārstrādei, seminārs restorānu un ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem, pavāru konkurss. Plānoti vietējo produktu popularizēšanas festivāli – grila un tējas festivāls, kā arī vietējo zemnieku tirgi Latgalē un Utenas apriņķī Lietuvā.

Lai palīdzētu vietējiem ražotājiem pārdot savus produktus, vietējie Latgales produktu ražotāji iegādāsies divus mobilos kioskus. iegāde Daugavpils novada vietējiem ražotājiem projekta ietvaros iegādāsies 8 teltis āra tirdzniecības nodrošināšanai un arī vakuuma iekārtas augļu, dārzeņu, siera un gaļas iesaiņošanai.

Paredzams, ka projekta ietvaros tiks izstrādāta vietējo produktu ražošanas un piegādes sistēma Utenas -Latgales reģionu pārrobežu sadarbībai, tādējādi palielinot vietējo ražotāju skaitu. Projektu plānots īstenot jau šogad.