Daugavpils novadam piegādāta mobilās brigādes specializētā mašīna

Mobilā brigāde, kuras bāze atradīsies Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena”, pie senioriem dosies ar specializēto transportlīdzekli, kurā būs pieejama dušas kabīne, veļas mazgājamā mašīna, podoloģijas krēsls un medicīniskais aprīkojums, kas ļaus izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura līmeni un svaru.

Projektu koordinatore Juta Valaine: “Šodien ir liela diena, beidzot esam sagaidījuši mobilās brigādes specializēto automašīnu, pilnībā aprīkotu, ar kuru varēsim nodrošināt, manuprāt, diezgan unikālu pakalpojumu – aprūpi mājās vecāka gadagājuma cilvēkiem. Kā zinām, šī ir ļoti aktuāla problēma ne tikai pie mums, bet arī Eiropā. Ir ļoti daudz cilvēku, kas sasnieguši brieduma gadus un daudziem nav, kam palīdzēt. Svarīgi ir, ka mums būs šāda iespēja, aizbraukt pie viņiem nomazgāt drēbes, sniegt elementāru palīdzību mājās – sanest malku, ūdeni”.

Mobilā brigāde novadā darbosies, pateicoties dalībai Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projektā Nr. LLI- 341 “Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms “Aging in Comfort”, kas aptver bijušos Daugavpils un Rēzeknes, kā arī Utenas un Moletai rajonus.

Tā mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem aprūpi mājās un medicīnisko palīdzību.

Mobilās brigādes komandā darbosies specializētā transportlīdzekļa šoferis, sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, nepieciešamības gadījumā – medicīnas darbinieks.

Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova pastāstīja, ka specializētā mašīna paredzēta visa novada teritorijai. “Pirms šī pakalpojuma sniegšanas sociālie darbinieki, kas strādā pagasta pārvaldēs, apzinās iedzīvotājus, kuriem šis pakalpojums ir nepieciešams. Jo ir cilvēki, kas šo pakalpojumu jau gaida diezgan sen. Reizē ar to, ka speciālisti veiks gan ķermeņa higiēnu, klienti varēs saņems pakalpojumu arī veļas mazgāšanā, mājas uzkopšanā, vides sakārtošanā, arī pārtikas un  medikamentu piegādē. Tas ir komplekss pasākums”, skaidro A. Jegorova.

Bez tam, pēc vajadzības un pieprasījuma, tiks pieaicināti arī citi speciālisti.

Mobilās brigādes specializēto transportlīdzekli nodrošinājusi SIA “Tehauto Latgale”.

Ar mobilo brigāžu palīdzību pierobežas teritorijā mājas aprūpe tiks nodrošināta līdz 1300 senioriem, kurus aprūpēs 40 mobilo brigāžu speciālisti. No tiem vairāk nekā 100 klienti ir Daugavpils novada teritorijā dzīvojošie vecie, vientuļie un slimie seniori.

Kopumā projekts “Senioru sociālā iekļaušana” Latvijas un Lietuvas pierobežā izmaksās ap 450 tūkstošiem eiro, no kuriem 85% sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Kopumā projekts “Senioru sociālā iekļaušana” Latvijas un Lietuvas pierobežā izmaksās ap 450 tūkstošiem eiro, no kuriem 85% sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 EUR
Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda: 381 674,80 EUR
Daugavpils novada pašvaldības daļa: 91 250,97 EUR
Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85%): 77 563,32 EUR
Valsts līdzfinansējums (5%): 4562,55 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums (10%): 9125,10 EUR

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu