Daugavpils novads tiks pārstāvēts “Latgales dienās Rīgā”

Pēc lielāka pārtraukuma Daugavpils novada pašvaldības aģentūra “Taka” atsāk piedalīšanos izstādēs un novada popularizēšanas pasākumos. 15. augustā Rīgā tās pārstāvji kopā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras speciālistiem un citiem reģiona kolēģiem piedalīsies Latgales plānošanas reģiona rīkotajā pasākumā “Latgales dienas Rīgā”.

Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja Daugavpils un Daugavpils novada informatīvajā teltī saņemt informāciju par atpūtas un izklaides iespējām Daugavpils pilsētā un novadā, kā arī tiks piedāvāti dažādi bezmaksas tūrisma informatīvie materiāli dažādās valodās.

Šovasar mūsu reģionu ļoti aktīvi apmeklē tieši tūristi no Rīgas, līdz ar to dalība šajā pasākumā veicinās Daugavpils pilsētas un novada kā tūrisma galamērķa atpazīstamību un rīdziniekiem būs iespēja labāk iepazīt šo tūrisma galamērķi.

Latgales dienas Rīgā ir ikgadējs pasākums, kas tradicionāli notiek Rīgas svētu ietvaros.

Latgales dienas Rīgā notiks  15. augustā no plkst. 10.00 līdz plkst. 19.00 Neatkarības (Jēkaba) laukumā. Ieeja pasākumā bez maksas.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils novada pašvaldības

aģentūras TAKA

Tālr.: +371 65476748

GSM: +371 29431360

E-pasts: taka@dnd.lv

www.visitdaugavpils.lv