Demenes pagastā noslēdzās nometne skolas vecuma bērniem

No 3. līdz 12. jūlijam Demenes pagastā tika organizēta nometne Daugavpils novada skolas vecuma bērniem no trūcīgām ģimenēm, bērniem ar invaliditāti. Nometnes mērķis bija veicināt bērnu personības izaugsmi caur veselīgu un aktīvu atpūtu, izmantojot sociālā darba un izglītības metodes. Dot bērniem labas emocijas, kas palīdz viņiem tālāk kļūt par spēcīgām un radošām personībām. Iemācīt respektēt komandas locekļu viedokli, uzskatus un just komandas locekļu atbalstu. Katra diena bija piepildīta ar pārsteigumiem, negaidītiem notikumiem un arī ekstrēmām situācijām, kurās bija jāpieņem lēmums vai jāuzņemas līderība un atbildība par komandas locekļiem. Īpaša bija tikšanās ar prāvestu Vjačeslavu Rosļaku Silenes baznīcā un Silenes robežkontroles punkta ikdienas darba iepazīšana. Nometnes finansējums sastādīja 9 800 eiro, ko nodrošināja Daugavpils novada dome.