Deputāti sēdē apstiprināja Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali

Kopā 276520 eiro no Ceļu fonda piešķirti šādu pagasta ceļu grants segumu atjaunošanai:  ceļš “Pariža – Ceplīši” Dubnas pagastā, ceļš “Aveņi – d/s Daugava” (1,12km) Kalkūnes pagastā, ceļš “Rasnači – Baltmuiža” (0,99km) Kalupes pagastā, ceļš “Valsts ceļš – Puriņi” (1,15km) Maļinovas pagastā, ceļš “Druvas  – Ilgas” (1,36 km) Medumu pagastā, Aveņu iela (0,280km) Skrudalienas pagastā, ceļš “Mieriņi – dzelmes” (0,99km) Sventes pagastā, ceļš “Vaboles stacija-Aizbalti-Pudāni-Mukāni” (1,37km) Vaboles pagastā, kā arī Līksnas pagasta Liepziedu ielas (0,560km) melnā seguma atjaunošana un avārijas nobrauktuves remonts.