DI projektā izvērtētajiem bērniem rasta iespēja pieteikties kanisterapijas pakalpojumiem

Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros 24 izvērtētajiem novadā dzīvojošiem bērniem šovasar būs iespēja izmantot kanisterapijas pakalpojumus. Projektā katram bērnam ieplānotas 10 pamatnodarbības, kas ne biežāk kā divas reizes nedēļā notiks Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Šobrīd kanisterapijas pakalpojumus jau izmanto 40 pilsētas bērni.

Kanisterapija jeb suņu terapija ir starpdisciplināra terapijas metode, kas pastiprina pacienta rehabilitācijas efektivitāti saskarsmē ar īpaši apmācītiem un sertificētiem suņiem sertificēta fizioterapeita un kvalificēta kinologa vadībā. Tā var palīdzēt risināt problēmas psihiskajā, fiziskajā, intelektuālajā un sabiedriskajā jomā. Suns ir kā instruments, lai cilvēks ar garīgās saslimšanas diagnozi, piemēram, kustību traucējumiem, veiktu ergoterapeita vai fizioterapeita nozīmētās kustības un sasniegtu vēlamo rezultātu. Suns darbojas kā motivators un galvenais komunikācijas objekts, visa darbība tiek vērsta uz suni. Ļoti bieži cilvēkiem nav motivācijas, piemēram, darboties pie fizioterapeita – tas šķiet grūti un garlaicīgi. Savukārt, ja viņam vingrojot jācilā kāja pāri sunim, nevis vienkārši augšā – lejā, tad motivācija ir pilnīgi cita.

Vienas nodarbības ilgums ir 60 minūtes. Atkarībā no noteiktās pacienta diagnozes un nepieciešamās ārstēšanas, nodarbības vada diplomēts un sertificēts ārsts fizioterapeits vai ergoterapeits.

Izvērtējot diagnozi, katram bērnam tiek sastādīts individuāls vingrinājumu komplekss, ņemot vērā bērna vecumu, spējas un vēlamo rezultātu. Suni piemeklē atbilstoši diagnozei un terapijas mērķim. Saskarsme ar četrkājainajiem draugiem ļoti pozitīvi ietekmē terapijas gaitu, padarot to bērnam saistošāku un emocionāli bagātīgāku.

Kanisterapijas nodarbībās iesaistītie bērni un viņu vecāki pulcējās Daugavpils novada domē, lai iepazītos ar pakalpojumu, izvērtētu, kuriem tas nepieciešams un uzrakstītu iesniegumus par dalību nodarbībās. Jāteic, ka šogad turpināsies arī reitterapijas nodarbības, kurās pērn iesaistījās 16 novada bērni ar funkcionāliem traucējumiem.

Deinstitucionalizācijas projekta mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem.