Dome_kontakti

Daugavpils novada dome
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401
Tālr. (+371) 654 22238
Fax   (+371) 654 76810
dome[at]daugavpilsnovads.lv
Rekvizīti:
Daugavpils novada dome
Adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV 5401
Banka: Valsts kase
SWIFT: TRELLV22
Reģistrācijas numurs: 90009117568
Konta numurs: LV37TREL9807280440200
Darba laiks:
Pirmdiena – 8.30 – 18.00
Otrdiena-ceturtdiena – 8.00 – 16.30
Piektdiena – 8.00 – 15.30
Pārtraukums – 12.00 – 12.30

 DaugavpilsNovadaPasvaldiba           DaugavpilsND        

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Vadība:
Pirmdiena: 10.00-12.00; 14.00-18.00
Domes speciālisti:
Pirmdiena: 8.30-18.00
Otrdiena-ceturtdiena: 8.00-16.30
Piektdiena: 8.00-15.30
Pārtraukums: 12.00-12.30
Būvvalde:
Pirmdiena: 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9.00-12.00
Dzimtsarakstu nodaļa:
Pirmdiena-piektdiena: 8.00-16.30
Pārtraukums: 12.00-12.30


Skatīt lielāku karti