Dubnas jauniešiem iegādāts jauns sporta inventārs

Pateicoties Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam “Attīsti sevi” un Dubnas pagasta jauniešu grupai, tika iegādāts nepieciešamais sporta inventārs florbolam: florbola nūjas, nūju soma, bumbiņas, vārti, vārtsargu aizsargkomplekti.

Projekta “Florbola čempions” mērķis ir aktualizēt Dubnas pagasta jauniešiem jaunu lietderīga brīvā laika pavadīšanas veidu – florbolu. Iegādājoties nepieciešamo inventāru, mums ir iespēja rīkot treniņus, līdz ar to īstenojas tādas izvirzītās prioritātes kā:

  • lietderīga laika pavadīšana;
  • aktīva dzīves veida popularizēšana;
  • komunikācija, sadarbība, saliedētība.

Dubnas pagasta jaunieši varēs piedalīties Daugavpils novada ikgadējās rīkotājās florbola sacensības, pārstāvot savu pagastu, nevis atrodoties citu pagastu komandu sastāvā.

Nadežda Poļačonoka
Dubnas pagasta jaunatnes lietu speciāliste
20073338