Dubnas pagasta svētki “Ripo saules poga”

13. jūlijā Dubnas pagasta estrādē notika 12. Dubnas pagasta  svētki “Ripo saules poga”

Es piederu vasarai,
Smaržīgai zālei
Un nebēdnim vējam,
Kas iepūš man sejā tik mīlīgu dvesmu.

Ar šiem dzejas vārdiem tika atklāti pagasta svētki, kas izvērtās tiešām par grandiozu Dubnas pagasta pasākumu. Pagasta svētku koncertu kuplināja Višķu sabiedriskā centra vokālais ansamblis “Anima Corde”, vadītāja Agate Jermaļonoka, kā arī pašmāju kolektīvi: folkloras kopa “Atzola” (vadītāja Marija Umbraško), bērnu vokālas ansamblis “Uguntiņa” (vadītāja Guna Pētersone), koncerta īpašais viesis “Latgales dāmu pops” (vadītāja Anita Gavare).

Lai nedaudz atmiņā atsauktu iepriekšējos pagasta svētkus, Dubnas pagasta kultūras namā bija un ir skatāma fotoizstāde “Atskats pagātnē”.

Dienas garumā interesanti varēja piedalīties un gūt patīkamas emocijas piepūšamajās atrakcijās, ielu vingrotāju paraugdemonstrējumos, vizināšanās zirga pajūgā, vizināšanās ar dažādām mašīnītēm, kā arī piedalīties bērnu diskotēka kopā ar animatoriem.

Neizpalika arī tradicionālais zupas katls un draudzības ugunskura iededzināšana.

Pateicamies Dubnas pagasta svētku sponsoriem – Daugavpils novada domei un Dubnas pagasta pārvaldei.

Paldies kuplajam apmeklētāju skaitam un atsaucībai, jo tikai klātienē esot, var gūt patīkamas emocijas. Paldies par kopā būšanu un vasaras nakts zaļumballes grupai “Atkal kopā” brīnišķīgo skanējumu.