Dzejas dienas Ilūkstē

9.septembrī Ilūkstes  Kultūras un mākslas centrā, ievērojot visus Covid-19 drošības noteikumus, kopā sanāca Ilūkstes novada dzejnieki – seniori un citi interesenti, lai atcerētos mūsu dižo novadnieku Jāni Raini un iepazītos ar Marijas Baltmanes, Laimas Buķes, Raimonda Soma un Jura Mežaraupa jaunākajiem dzejoļiem. Vandas Rimšas rosinātajās sarunās par izdotajām dzejas grāmatām, ātri paskrēja laiks. Gaidīsim nākošo tikšanos kuplākā dzejdaru lokā.

Ilūkstes novada pensionāru biedrības valde