Dzīvokļa īpašums Nr. 1, „Baltā māja”, Kalniški, Līksnas pagastā

2017. gada 23. maijā plkst. 10:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots trīsistabu dzīvokļa īpašums Nr. 1, ar kopējo platību 54.4 m2 , kurš atrodas „Baltā māja”, Kalniški, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā, ~ 19.5 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas, dzīvokļu un privātmāju apbūves teritorijā. Objekta sākotnējā cena – EUR 1 100 .

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. gada 19. maijam plkst. 15.00, Daugavpils novada domē, 12.,19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   65476827, 29412676, 26357842.