Ekspluatācijā pieņemta jauna konteinertipa katlu māja Špoģu ciemā

Ekspluatācijā pieņemta jaunā moduļa jeb konteinertipa katlu māja Špoģu ciemā, Skolas ielā 17, kura nodrošina centrālo siltumapgādi četrām ēkām  – Špoģu vidusskolai, Špoģu Mūzikas un mākslas skolai, Višķu pagasta pārvaldei un vienai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai.

Projekts “Daugavpils novada Pašvaldības aģentūras „Višķi”  Špoģu ciema katlu mājas energoefektivitātes uzlabošana“ īstenots par 465 430 eiro, ņemot aizņēmumu Valsts kasē uz 25 gadiem. Šīs izmaksas sedz projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības izmaksas, kā arī vecās katlu mājas demontāžas darbus. Kā stāsta pašvaldības aģentūras “Višķi” direktors Valentīns Šnitko, vecā katlu māja tika būvēta 1988. gadā kā pagaidu būve. Tās sienās jau bija parādījušās lielas plaisas, kuras palika bīstamas, kā arī tecēja jumts. Tāpēc Daugavpils novada domē tika pieņemts lēmums par jaunas moduļa tipa katlu mājas būvniecību, jo tas izmaksā lētāk nekā jaunas ēkas būvniecība.

Lai gan jaunās Špoģu katlu mājas uzstādīšanu bija plānots pabeigt 2018. gada nogalē, tehnisku iemeslu dēļ tās nodošana ekspluatācijā nedaudz aizkavējās. Būvdarbus veica SIA “Borg”, kuru galvenais uzdevums bija sagatavot betona pamatni konteinera tipa ēkas uzstādīšanai. Katlu māju nodrošināja SIA “Komforts Group”, kuri 2014. gadā īstenoja katlu mājas projektu arī Višķu ciemā.

Jaunā katlu māja darbojas automātiskajā režīmā. Automātiskā vadības sistēma nodrošina pilnīgu procesu vadību, piemēram, kurināmā padevi, gaisa padevi, kurināmā sadedzināšanu, pelnu izvadīšanu u.c. procesus. Valentīns Šnitko neslēpj, ka sākotnēji bija neliela skepse par katlu mājas spēju darboties bez patstāvīgas operatora klātbūtnes, tomēr bažas tika kliedētas, kad katlu māja veiksmīgi nostrādāja pirmās divas nedēļas testa režīmā.

Līdz šim siltuma nodrošināšanai tika algoti četri kurinātāji, savukārt jauno katlu māju uzraudzīs tikai viens speciālists – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Kaspars Putniņš. “Ja katlu mājā notiek kāds negadījums, uzraugs saņem īsziņu mobilajā telefonā. Īsziņā var redzēt, vai tas ir A tipa negadījums, kuru var novērst attālināti, vai B tipa negadījums, kad ir nepieciešama katlu mājas apmeklēšana,” jauno darba specifiku skaidro aģentūras direktors.

Kurtuve aprīkota ar 800 kw jaudas apkures katlu, kas darbojas ar šķeldu, kā arī rezerves apkures katlu ar 300kw jaudu, kuru nepieciešamības gadījumā darbina dīzeļdegviela.

Slēgtā šķeldas novietne ir aprīkota ar kustīgu un apsildāmu grīdu, kas nodrošina sagatavotās šķeldas pareizu uzglabāšanu un lielāku siltumatdevi. Tāpat novietnei ir hidrauliski paceļams jumts, kas atvieglo šķeldas iekraušanu. Novietne spēj uzglabāt ne mazāk kā 120m3 kurināmā, kas vidēji pietiek nedēļai.

“Vai jaunā katlu māja sniegs izdevumu ekonomiju, būs redzams pēc nākamā gada izmaksām. Jārēķinās, ka ļoti strauji aug cena šķeldai un elektroenerģijai, tāpēc par ietaupījumu un tās ietekmi uz apkures tarifu, pāragri spriest. Ekonomija noteikti radīsies tad, ja līdzīgā veidā izdosies sakārtot arī Višķu tehnikuma katlu māju,” spriež V.Šnitko.

Jāatzīmē, ka vecās katlu mājas demontāžas, teritorijas labiekārtošanas  un piebraucamā laukuma izbūves darbus plānots veikt līdz 1.jūnijam.

FOTOGALERIJA