“Ēnu diena” Naujenes tautas bibliotēkā

12. februārī visā pasaulē tiek atzīmēta “Ēnu diena”. Tā ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijas Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

Naujenes tautas bibliotēka pirmo reizi piedalījās šajā karjeras izglītības akcijā.

2020. gada 12. februārī uz bibliotēku atnāca ēnot Naujenes pamatskolas 9. klases skolnieces Marina Spiridonova un Darja Bogdanova. Meitenēm bija iespēja iepazīt bibliotekāra profesiju un vērot bibliotēkas vadītājas, Bērnu nodaļas bibliotekāra un Informācijas un apstrādes  nodaļas darba specifiku. Ēnotājas iepazinās ar periodikas un grāmatu kataloģizēšanu, novadpētniecības darbu, bibliotēkas blogu un bibliotēkas elektronisko katalogu. Meitenes pašas izmēģināja veikt dažādus bibliotekāra ikdienas darba pienākumus: grāmatu saņemšanu un izsniegšanu BIS ALISE, grāmatu kārtošanu plauktos, informācijas meklēšanu datu bazēs (Letonika, Lursoft), Sv. Valentīna dienai veltītas plaukta izstādes noformēšanu.

Novēlam Marinai un Darjai veiksmi, izvēloties savu nākotnes profesiju un ceram, ka kādai no viņām būs iepatikusies arī bibliotekāra profesija.

Informāciju sniedza: Aiga Soldatjonoka, Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre