“Ezīša draugu klubiņš” Laucesā

Laucesas pagasta bibliotēkā jūlijā un augustā darbojās interešu pulciņš bērniem “Ezīša draugu klubiņš”.  Katru ceturtdienu bērni tika iesaistīti dažādos pasākumos, t.i. radošās darbnīcās, sporta aktivitātēs, pārgājienā, kvestā un kulinārijas dienā.

Interešu pulciņa nodarbībās bērni iepazinās ar Bērnu žūrijas grāmatām 5+ un, izlasot M. Marcinkeviča un L. Dūdaites grāmatu “Svizis”, veidoja kolāžas par tēmu “Ezera dzelme un zivis”, iepazinās ar šūšanu krustdūrienā, veidoja no modelēšanas pastas magnētiņus, aktīvi iesaistījās Sporta dienā, gatavoja saldus ēdienus (torti “Napoleons” un konfektes “Sniegapikas”), iesaistījās kvestā, veidoja sapņu ķērāju, pārgājiena laikā iepazina Laucesas pagasta kultūrvēsturiskos objektus (vecās dzirnavas, Laucesas muižu) un iesaistījās zīmēšanas meistarklasē. Jāatzīmē, ka pārgājiena laikā uzmanība tika pievērsta dzīvajai dabai: kukaiņiem, rāpuļiem, dzīvniekiem. Vislielāko interesi izraisīja un vairākas reizes tika sastaptas un noķertas ķirzakas. Katrā nodarbībā paralēli arī tika organizēti dažādi uzdevumi, kas tika orientēti uz latviešu valodas apguvi un vārdu krājuma papildināšanu.

Pēdējā nodarbībā 27. augustā bērni dekorēja ar paštaisītiem papīra ziediem burku, kas tika domāta zīmuļiem un pildspalvām jaunajā mācību gadā. Nodarbības beigās visi dalībnieki saņēma pateicības un dāvaniņas par aktivitāti un radošumu interešu pulciņā “Ezīša draugu klubiņš”. Atsevišķu pateicību saņēma arī viena no māmiņām –  Ilga Aļehno, kura aktīvi iesaistījās Kulinārijas dienā un šūšanas darbnīcā, pārgājienā sagatavoja papildpārbaudījumus un iemūžināja vasaras notikumus bibliotēkas dzīvē. Paldies arī Nadeždai Vjazmitinovai-Petuško par zīmēšanas meistarklasi.

Paldies Laucesas pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu un Laucesas muižas īpašniekiem par sadarbību.

Kopumā šovasar bērniem tika organizēti 10 pasākumi, kurus apmeklēja 81 bērns un 18 pieaugušie.

Pasākumu foto un aprakstus var apskatīt te: https://www.facebook.com/19lbibl/