Godalgotas vietas konkursā “Skani, tēvu zeme!”

18.oktobrī Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vokālās mūzikas – kora klases audzēkņi piedalījās III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani,  tēvu zeme!”, kurš noritēja Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā.

Visi trīs mūsu skolas dalībnieki ieguva godalgotas vietas: Nikam Gordijenko (pedagoģe Sv.Golubeva, koncertmeistare J.Kamenska) 2.vieta, Žannai Gridņovai (pedagoģe Sv.Golubeva, koncertmeistare J.Kamenska) 3.vieta, Ksenijai Jefimovai (pedagoģe D.Kļavinska, koncertmeistare J.Kamenska) 3.vieta.

Apsveicam godalgoto vietu ieguvējus, kā arī viņu pedagogus, koncertmeistari un audzēkņu vecākus. Paldies par ieguldīto darbu un atbalstu!