Iedalīti līdzekļi no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda

Novada domes sēdē pieņemts lēmums iedalīt līdzekļus no Daugavpils novada pašvaldības  ceļu fonda sekojošiem darbiem: ceļa “Ambeļi – Graiži” klātnes atjaunošanai Ambeļu pagastā (45242,00 eiro), ceļa “Krasnoje – Lipinišķi” seguma remontam un ceļa ikdienas uzturēšanai, kā arī ceļa ”Reinišķi – Kudino” nobrauktuvju paplašināšanai (32530 eiro) Biķernieku pagastā, ceļa “Ļūbasti – Ļubasti” un ceļa “Ribaki – Aužguļāni” izskalojumu likvidēšanai Līksnas pagastā (7464 eiro), Rēzeknes ielas ģeokompozīta ieklāšanai Maļinovas pagastā (3069 eiro).