Iedzīvotāji var izdrukāt Covid-19 sertifikātu Augšdaugavas novada bibliotēkās

Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests informē, ka šī gada 1. jūnijā Latvijas Republikā tika uzsākta digitālā Covid-19 sertifikāta izmantošana. Digitālie sertifikāti ir apliecinājumi tam, ka iedzīvotājs ir vakcinējies pret Covid-19, veicis laboratorisko testu vai pārslimojis Covid-19. Savukārt no 9. jūnija Latvijas Republika ir pievienojusies Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārtejai, kas nodrošina datu apmaiņu ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm par digitālajos sertifikātos ietverto informāciju un sniedz iespēju pārliecināties par Latvijā izveidoto sertifikātu derīgumu un autentiskumu.

Tas nozīmē, ka:  

  • Latvijas iedzīvotāji var uzrādīt savus Latvijā izveidotos digitālos sertifikātus, dodoties uz citām ES dalībvalstīm (valstīs, kuras ir pieslēgušas vārtejai).
  • Institūcijas un uzņēmumi Latvijā var pārbaudīt gan Latvijas iedzīvotāju, gan ieceļojošo ES iedzīvotāju sertifikātus (to valstu sertifikātus, kuras ir pieslēgušās vārtejai).
  • Latvijas iedzīvotāju sertifikātu skenēšanu var veikt ikviens uzņēmums, kurš atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam plāno nodrošināt klātienes darbu vakcinētiem darbiniekiem.

Informācija par visām dalībvalstīm, kuras jau ir pievienojušās vārtejai, tiek aktualizēta Eiropas Komisijas tīmekļvietnē. Plānots, ka no 1. jūlija ES digitālā Covid-19 sertifikāta vārtejai pievienosies lielākā daļa dalībvalstu un pakāpeniski, sešu nedēļu pārejas periodā, pievienosies visas.

Augšdaugavas novada iedzīvotājiem ir iespēja izdrukāt Covid-19 sertifikātu novada bibliotēkās.

Informācija par Augšdaugavas novada bibliotēkām:
daugavpilsnovads.lv/kultura-kategorija/bibliotekas
ilukste.lv/kultura

Skaidrojums par digitālo Covid-19 sertifikātu verificēšanu jeb pārbaudi

!COVID-19 sertifikāta izdruka, ja nav internetbankas

Digitālo Covid-19 sertifikātu var saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri nelieto viedierīces, internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnei www.covid19sertifikats.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanku, eID u. c.).

Vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu papīra formā var pieprasīt un saņemt:

  • ārstniecības iestādē, kas veica vakcināciju vai Covid-19 testu, vai jebkurā citā ārstniecības iestādē;
  • valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centrā. Patlaban šādi centri darbojas 93 pašvaldībās, kopā 122 vietās: VPVKAC adrešu saraksts un kontaktinformācija.