Iedzīvotāji var pieteikties atbalstam kultūras mantojuma objektu saglabāšanai

Jau trešo gadu Daugavpils novada pašvaldība rīko projektu konkursu “Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšana Daugavpils novadā” ar mērķi sniegt atbalstu privātpersonām to īpašumā esoša kultūras mantojuma saglabāšanā. No pašvaldības budžeta šogad konkursam ieplānots finansējuma 10 000 eiro apmērā.

Konkursā tiek atbalstītas divas arhitektūras pieminekļu grupas – valsts nozīmes aizsargājamie arhitektūras pieminekļi, kas atrodas novada teritorijā, un Daugavpils novada aizsargājamie kultūras mantojuma objekti.

Daugavpils novada teritorijā valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss ir noteikts tikai 10 objektiem, seši no tiem ir sakrālie arhitektūras pieminekļi, tostarp Zemgales dzelzceļa stacija, kura pašlaik tiek izmantota sakrāliem mērķiem. Pašvaldības īpašumā ir divi objekti – Vecsalienas muižas pils un Vaboles muižas apbūve ar parku. Privātpersonu īpašumi atrodas vien valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Slutišķu sādžas teritorijā.

Savukārt Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu sarakstā ir iekļauti 220 objekti, no kuriem 34 ir sakrālās arhitektūras objekti, 21 muiža un parki, 14 industriālie objekti, 49 skolas, pagastmājas un citi objekti, kā arī 98 vēstures pieminekļi un notikumu vietas.

Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne uzsver, ka īpaši gribētos uzrunāt tieši Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu īpašniekus, kuri var pretendēt uz pašvaldības atbalstu visdažādāko objektu saglabāšanai, tostarp krucifiksu atjaunošanai. Vaboles pagastā vien atrodas 30 krucifiksi, kas iekļauti minētajā sarakstā. Ja krucifikss atrodas kāda privātīpašumā, tad īpašnieks var pieteikties uz atbalstu.

Vieni no interesantākajiem objektiem atrodas Aglonas ielā Višķu pagastā. Tā ir senā koka apbūve, kuras īpašnieki var piedalīties konkursā. “Iespējams, nav jāglābj uzreiz visa ēka, bet var veikt kādus darbus pakāpeniski, piemēram, atjaunot  verandas, pagalma vārtus vai žogu, izzāģēt liekos kokus,” saka Irēna Timšāne. Daudzām koka ēkām būtu jānomaina izpuvušās detaļas, jārestaurē vecās logu ailes vai dekoratīvā apdare.

Gan valsts nozīmes aizsargājamo arhitektūras pieminekļu, gan novada kultūras objektu apsaimniekošanas un aizsardzības prasībās ir noteikta virkne aizliegumu un pienākumu, kas jāievēro objektu īpašniekiem. Visi būvdarbi šo objektu teritorijā vai to aizsardzības zonā jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai būtu iespēja saglabāt objektu vēsturisko vērtību.

Pirmo reizi šāds konkurss tika izsludināts 2019. gadā. Divu gadu laikā saņemti septiņi projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti tika pieci. Lielākoties finansējums piešķirts dažādiem restaurācijas darbiem Lielbornes muižā un Slutišķu sādžā. Pirmajā gadā pašvaldība ar vairāk nekā 5000 eiro atbalstīja divus projektus, kas paredzēja restaurēt Lielbornes muižas jumtu un atjaunot koka dēļu žogu Slutišķos. Abi projekti tika īstenoti 2020. gadā. Savukārt pērn konkursā piešķirts gandrīz 10 000 eiro liels atbalsts trim projektiem – Lielbornes muižas ēkas  parādes fasādes restaurācijai, pirts ēkas kultūrvēsturiskās inventarizācijas un atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei Slutišķu sādžā un dzīvojamās mājas fasādes siltināšanas un apdares darbiem Sargelišķos. Šie trīs projekti jāīsteno šogad.

 Konkursa ietvaros iedzīvotāji var pretendēt uz pašvaldības atbalstu no 30% līdz 100% bet ne vairāk kā 5000 eiro apmērā no kopējām izpētes, restaurācijas vai atjaunošanas izmaksām saskaņā ar konkursa noteikumiem.

Pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai konkursam var iesniegt līdz 10. maijam Daugavpils novada domē (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) vai atsūtot pa pastu kā ierakstītu vēstuli uz iepriekš norādīto adresi, vai ar drošu elektronisko parakstu iesūtot uz adresi dome@dnd.lv . Projekta pieteikuma iesniedzējs var būt fiziska vai juridiska persona, kura ir objekta īpašnieks.

Atbildes uz jebkuru jautājumu par konkursa norisi, par pieteikšanās prasībām, par iesniedzamajiem dokumentiem un cita veida informāciju var saņemt, zvanot uz tālruni 65476838 vai arī sūtot jautājumu uz e-pasta adresi dome@dnd.lv vai  irena.timsane@dnd.lv.

Saistošie noteikumi

Projekta pieteikuma veidlapa (Word)

Valsts nozīmes aizsargājamie arhitektūras pieminekļi

Daugavpils novada aizsargājamie kultūras mantojuma objekti