ATKLĀTS KONKURSS “Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve”

Nolikums
Pielikumi
Jautājumi un atbildes
Nolikums ar grozījumiem 17.10.2017.
Darbu apjomu saraksts “Nīcgale – Dukurieši” ar grozījumiem 17.10.2017.

Ziņojums 1.daļa
Ziņojums 2., 3. daļa

Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
Līgums 3.daļa

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 14.11.2017. plkst.11.00.
Ir izdarīti grozījumi Nolikuma 5.pielikumā “Būvprojekti”.
Iepirkuma 3.daļai  grozīts Darbu apjomu saraksts.   

Izsludināts: 15.09.2017
Identifikācijas numurs: DND 2017/18 ELFLA.
Iepirkuma stadija: Aktīvs