Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana un vadīšana projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/070 ietvaros

Nolikums

Paziņojums par lēmumu

Līgums

Līgums

Līgums

Izsludināts: 26.04.2018
Identifikācijas numurs: DND 2018/14
Iepirkuma stadija: Pabeigts