Biķernieku pamatskolas ēkas vienkāršota rekonstrukcija (1.kārta)

Nolikums
A pielikums_Darbu apjomu saraksti
A pielikums_Projekta dokumentacija
Pielikums_C7_buvdarbu_grafiks
Pielikums_C9 naudas plusma
Kopsavilkuma aprēķins

Paziņojums par rezultātiem

Izsludināts: 01.07.2013
Identifikācijas numurs: ND 2013/16/ERAF
Iepirkuma stadija: Pabeigts