Būvdarbi būvprojektu “Jaunsventes parka pārbūve” un “Sventes ezera krasta labiekārtošana” īstenošanai”

Nolikums

Pielikumi

Atbildes uz pretendentu jautājumiem 22.03.2018

Paziņojums par rezultātiem

Izsludināts: 21.03.2018
Identifikācijas numurs: DND 2018/9
Iepirkuma stadija: Pārtraukts