Būvdarbi projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā “Daugavas loki” ietvaros

Nolikums

A daļa

B daļa

Lēmums

Lēmums (papildināts)

Līgums par A daļu
Vienošanās

Līgums par B daļu
Vienošanās

Izsludināts: 17.07.2017
Identifikācijas numurs: DND 2017/16
Iepirkuma stadija: Pabeigts