Būvdarbu veikšana Daugavpils novada estrādes rekonstrukcijai Višķu pagastā

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Ar iepirkumu procedūru saistītie dokumenti (*.rar)

A1 pielikums ar grozījumiem

C1 pielikums ar grozījumiem

Grozījumi

C10 pielikums ar grozījumiem

Pretendentiem

Informācija pretendentiem

Izsludināts: 20.06.2011
Identifikācijas numurs: DND 2011/17/ ELFLA
Iepirkuma stadija: Pabeigts