Izsludināts: 27.05.2011
Identifikācijas numurs: DND 2011/14//ELFLA
Iepirkuma stadija: Pabeigts