Būvdarbu veikšana ELFLA projekta Nr.13-03-L32300-000027 „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” ietvaros

Nolikums

Pielikumi
Lēmums

Izsludināts: 18.07.2014
Identifikācijas numurs: DNKP 2014/6 ELFLA
Iepirkuma stadija: Pabeigts