Būvniecības darbu veikšana Randenes degradētās teritorijas revitalizācijai

Nolikums

Pielikums

Atbildes uz jautājumiem 08.02.2017

Nolikums ar grozījumiem 09.02.2017

Atbildes uz jautājumiem 14.02.2017.

Atbildes uz jautājumiem 22.02.2017.

Līgums

Grozījumi Nr.1

Grozījumi Nr.2

Grozījumi Nr.3

Grozījumi Nr.4

Grozījumi Nr.5

Izsludināts: 25.01.2017
Identifikācijas numurs: DND 2017/3
Iepirkuma stadija: Pabeigts