Būvprojekta izstrāde Slutišķu sādžai (2 ēkas)

NOLIKUMS

Grafiskie materiāli

Atbilde uz pretendenta jautājumu

Izsludināts: 28.09.2018
Identifikācijas numurs: DND 2018/33
Iepirkuma stadija: Aktīvs