„Datortehnikas, interaktīvās tāfeles, multimediju projektora piegāde, projekta Nr. 2010/0008/3DP/3.1.3.3.1./09/IPIA/VIAA/032 „Medumu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” vajadzībām „

Nolikums

Izsludināts: 14.10.2010
Identifikācijas numurs:
Iepirkuma stadija: Pabeigts