„Daugavpils novada Medumu speciālās internātpamatskolas ēkas telpu rekonstrukcijā pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem” (iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2010/9/ERAF)

Projekts (zip arhīvs)

Izsludināts: 02.03.2010
Identifikācijas numurs:
Iepirkuma stadija: Pabeigts