Daugavpils novada pašvaldības avīzes „Daugavpils Novada Vēstis” iespiešana, saiņošana un piegāde

Nolikums
Paziņojums par lēmumu
Līgums

Izsludināts: 20.02.2014
Identifikācijas numurs: DND 2014/02
Iepirkuma stadija: Pabeigts