Izsludināts: 12.12.2016
Identifikācijas numurs: DND 2016/19 ELFLA
Iepirkuma stadija: Pabeigts