Izsludināts: 02.04.2015
Identifikācijas numurs: DND Nr.2015/4 /ERAF
Iepirkuma stadija: Pabeigts